Best Value advies

Cinfield ondersteunt partijen bij het inschrijven op Best Value aanbestedingen en tenders. Wij trainen, adviseren en helpen bij het kwalificeren en winnen van dergelijke projecten. En wij passen succesvolle onderdelen uit Best Value toe in andere aanbestedings- en tendertrajecten.

De expert weet ook wat hij niet weet

In zowel publieke als private inkoop trajecten wordt regelmatig de Best Value Approach toegepast. Deze approach is in de kern een filosofie waarin gaat het over controle loslaten door de opdrachtgever, benutten van de expertise van de opdrachtnemer, realiseren van win-win en om organiseren van transparantie. Wij helpen inschrijvers de juiste keuzes te maken en succesvol in te schrijven.

We bieden je:

  • Training van het betrokken (tender)team
  • Best Value advies en coaching
  • Best Value review en redactie
  • Interview training
  • Best Value tool: Aanbodmatrix

Tendermanagement is topsport

Advies of ondersteuning nodig
bij Best Value?

We helpen je graag verder!

 

Contact
Akkoord *
Nieuwsbrief

Voorbeelden van opdrachtgevers