Consultancy

Business Development is de ambitie

CINFIELD adviseert marktpartijen in het verbeteren van hun relatieve concurrentiepositie. CINFIELD draagt bij aan het formuleren van het ambitieniveau ten aanzien de volgende groeistap, inzicht in het marktpotentieel, de wijze van aanboren van nieuwe marktsegmenten, het bepalen van de commerciële strategie, inzicht in gewenste en/of noodzakelijke propositie en dergelijke.

De rol die CINFIELD hierin vervult is die van business development sparringpartners / aanjager / adviseur en bidmanagement begeleider / projectleider . Als aanvulling op het brede commerciële spectrum biedt bidmanagement een interessant aanknopingspunt voor doorontwikkeling van de business en de integrale verkoop van verschillende oplossingen in verschillende markten. Met andere woorden bidmanagement maakt de business development mogelijkheden concreet.