Politie vraagt markt op innovatieve wijze om toekomstbestendige ideeën

De politie zoekt op een nieuwe manier naar innovaties, ideeën en oplossingen voor het ‘politiebureau van de toekomst’. Samen met Bouwend Nederland en De Bouwagenda is er een initiatief voor een innovatie challenge gelanceerd. Marktpartijen worden uitgenodigd mee te denken aan oplossingen voor de politiehuisvesting.

Inschrijven

Op 6 februari werd het startschot gegeven voor de innovatie challenge. Sinds medio februari kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven en tot 1 mei kunnen ideeën worden ingezonden.

Vraagstukken

De challenge richt zich op drie specifieke vraagstukken:

  • Toekomstbestendig gebouw
  • Toegankelijkheid en veiligheid
  • Faciliteren van het politiewerk van de toekomst

Het bureau van de toekomst

“Op dit moment kom ik een gebouw binnen dat donker is en waar alleen maar gangen zijn en dichte hokjes. Het is nogal een eenzaam gebouw”, zegt Femke Rongen, operationeel expert wijkagent in Oost-Brabant. Maar een politiebureau is van functie veranderd, legt ze uit. Politiewerk vindt vooral buiten plaats. “Het bureau moet daarom een plek zijn waar je verbinding zoekt met collega’s en waar saamhorigheid en warmte is na alle incidenten die politiemensen meemaken.”

Multifunctioneel

Rongen benadrukt het belang van een multifunctioneel politiegebouw. “In de toekomst zie ik een politiebureau als een locatie die stoerheid en robuustheid uitstraalt aan de buitenkant, maar waar je ook makkelijk de drempel overstapt. Binnen moet je een gevoel hebben van geborgenheid en een gevoel hebben dat je geholpen wordt.” Er moet een beveiligde schil zijn waar ICT het politiewerk ondersteunt. Verder moeten de ruimtes voor meerdere doelen inzetbaar zijn: de ene keer voor een rechercheonderzoek, de andere keer voor een onderzoek met ketenpartners, zoals brandweer en jeugdzorg. “Het zou mooi zijn als ik bij deze ketenpartners moeiteloos mijn laptop kan openklappen en dezelfde faciliteiten kan gebruiken als ik nu op het bureau heb”, zegt Rongen. “Op dezelfde manier zouden partners hun werk op het politiebureau moeten kunnen doen.”

Alle sectoren welkom

Het is de bedoeling dat de challenge innovaties, ideeën en oplossingen oplevert die kunnen worden toegepast in nieuwe teambureaus en politieposten. Daarvoor wordt nadrukkelijk advies gevraagd van alle mogelijke sectoren, van de bouw tot ICT en van facility management tot startups.

Winnaars

Uiteindelijk worden drie winnaars gekozen die in gesprek gaan met de politie over vervolgstappen.

De politie pioniert

“Zo’n innovation challenge is een unieke ontwikkeling”, zegt Isabelle Kooderings Clémens van Cinfield. “Het is geen marktconsultatie, maar wel een uitgelezen mogelijkheid voor innoverende partijen om hun expertise te delen. Wij helpen je graag hiermee. Ik heb dit niet eerder op deze manier in de markt gezien. Pionierswerk dus. De politie onderscheidt zich hiermee op positieve wijze, door de markt te vragen: hoe zie jij de toekomst? Hoe zou jij die invullen?”

Deel dit artikel:

Meer artikelen