Nieuwe tendertrends in de bouw, maar tegenwoordig selecteert de markt

Huiswerkopdracht, escape rooms of binnen 48 uur een winnende oplossing presenteren. Aanbestedende diensten stappen steeds vaker over op alternatieve methoden om de beste oplossing uit de markt te halen. Tendertrends kenmerken zich door af te stappen van traditionele methodieken als tenderen of BVP en gerichte vragen te laten beantwoorden door projectteams die over de vereiste kennis beschikken om een oplossing op te stellen. Maar zijn dit beste methodes om tot de beste partij te komen? En welke rol heeft de markt?

Kraak de kluis

Rijkswaterstaat past bijvoorbeeld challenges van 48 uur toe om het beste projectteam voor een oplossing te vinden. Deze wijziging verklaart RWS vanuit de ontwikkeling dat steeds grotere contracten worden vergeven. Hierbij wil RWS inzicht krijgen in de werkwijze van ingenieursbureaus. Dat gebeurt door naast een plan van aanpak een concrete test case voor te leggen. Die moet vervolgens binnen 48 uur worden uitgewerkt.

Beste projectteam tegen beste tenderteam

Dat biedt inschrijvers de kans te laten zien wat ze in huis hebben. Vooralsnog klinken als gevolg van dit soort methoden positieve geluiden bij ingenieursbureaus en bij RWS zelf. “Het verschil is dat het beste projectteam het verschil maakt, in plaats van het beste tenderteam”, zegt Ruud Loeve van Arcadis tegen Cobouw. Emvi-schrijven heeft volgens hem weinig meer te maken met de capaciteiten van een ingenieur.

Selectiever

Nu de bouw aantrekt, zijn er meer veranderingen gaande. Ingenieursbureaus maken selectievere keuzes wanneer en waarop ze inschrijven, terwijl aanbestedende diensten steeds vaker de markt consulteren over oplossingen. Ook de raamovereenkomsten die RWS afsloot met ingenieursbureaus lijken hun langste tijd te hebben gehad, omdat die het moeilijk maken op onderscheidende kwaliteitscriteria te selecteren.

Gangbaar in recruitment

“Recruiters passen dit soort selectieprocedures sinds jaar en dag toe, als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Bijvoorbeeld bij het aantrekken van zogenoemde high potentials als management trainees”, zegt Alexander Reuvers. “Het gaat hierbij echter om een momentopname. Bovendien moet er iets te selecteren zijn en dat is in de huidige hoog-conjunctuur voor steeds meer aanbestedingen en tenders al een uitdaging op zich.”

De markt selecteert

De selectiemogelijkheden liggen ondertussen bij de markt en niet meer bij de aanbestedende diensten als Rijkswaterstaat, aldus Reuvers. “Ingenieursbureaus schrijven niet meer overal op in. Ze worden selectiever, onder andere door een eenvoudige kosten-batenanalyse te maken. Hoe complexer en tijdrovender de procedure, des te groter de kans dat besloten wordt tot een no-bid.”

Verifieerbaar

Tenderprocessen bij marktpartijen zijn steeds beter ingericht. Ze zijn efficiënter en inhoudelijker. Aanbesteders en inschrijvers vinden elkaar steeds beter op ‘past performance’, dus op verifieerbaar onderbouwde informatie. Dat vind je niet in de op marketing gestoelde emvi-teksten van vroeger, maar evenmin in het challengen van projectteam in een kunstmatige test case.

Efficiënt aanbestedingsproces

We moeten elkaar vinden in een efficiënt aanbestedingsproces. Dat proces moet ons in staat stellen onze prestaties in de praktijk te meten en te toetsen. Alleen op die manier kun je daadwerkelijk de beste partij selecteren.

Deel dit artikel:

Meer artikelen