Actieagenda moet aanbestedingspraktijk verbeteren

De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks voor meer dan zeventig miljard euro aan. Toch hoor je vaak verhalen over aanbestedingen die misgaan. Zonde, omdat daarmee uit het oog verloren wordt dat aanbesteden leidt tot efficiënter en transparanter inkopen met geld van de belastingbetaler. Houdt niet weg dat het proces nog altijd verder kan worden verbeterd.

Beter Aanbesteden

Uit evaluatie van de Aanbestedingswet in 2015 bleek dat de problemen en ergernissen niet zozeer in de wet zelf zaten, maar vooral in de toepassing ervan in de praktijk. Dat stelt het initiatief Beter Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken in een actieplan met ‘actie- en verbeterpunten’.

Oplossingen

De actieagenda bevat 23 actiepunten, verdeeld over 12 thema’s. Voor ieder thema zijn aanbevelingen gedaan, concrete acties geformuleerd en voor de uitvoering verantwoordelijke partijen genoemd. Thema’s waar volgens ons de oplossing gezocht moet worden, zijn:

  • Kennis van de markt
  • Communicatie tussen aanbestedende dienst en marktpartij

Kennisverbreding

Vooral in de combinatie van beide punten schuilt een grote mogelijkheid tot verbetering van het aanbestedingsproces. In de praktijk zie je vaak een gemis aan kennis. Kennis van de oplossingen die de markt kan bieden, maar ook gedegen kennis van de vragen, wensen en doelen van de aanbestedende dienst.

Marktverkenning

“Juist door de communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen te verbeteren, in de vorm van permanente marktverkenning, leren beide elkaar beter kennen”, zegt Alexander Reuvers. “Dat komt de kennis van de markt ten goede, wat leidt tot betere uitvragen en betere oplossingen.”

Beter contract door beter contact

“Het is interessant om te zien hoe de actieagenda van Beter Aanbesteden invulling gaat krijgen. Waar onze belangstelling vooral naar uit gaat, is de vraag of daadwerkelijk de dialoog gezocht wordt tussen aanbestedende diensten en de markt”, besluit Reuvers.

Deel dit artikel:

Meer artikelen