5 mythes ontkracht over contact in aanbestedingsproces

Beter Aanbesteden heeft 5 mythes ontkracht over contact tussen aanbesteders en de markt in de verschillende fases van het aanbestedingsproces. Praten met aanbestedende partijen mag – en moet zelfs als je als marktpartij je kansen op het winnen van het contract zo groot mogelijk wil maken.

Van contact naar contract

Contact tussen aanbesteders en inschrijvers is cruciaal om het aanbestedingsproces te optimaliseren. Het kan de uitvraag verbeteren en kan irritatie tussen de verschillende partijen voorkomen. Helaas zijn veel partijen nog altijd bevreesd voor juridische gevolgen als zij met elkaar in contact treden. Problemen ontstaan pas als de marktconsultatie gebruikt wordt om precies die oplossing aan te besteden die één van de inschrijvende partijen adviseert, stelde advocaat Walter Engelhart in november al op onze SEM5.

Infographic

Des te beter dat Beter Aanbesteden, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hier nu helderheid over geeft. In een duidelijke infographic staan de 5 hardnekkigste mythes weergegeven en de onderbouwing waarom deze niet opgaan.

Aanbesteden contact communicatie inschrijvers
5 mythes over contact tussen markt en aanbestedende partij

Deel dit artikel:

Meer artikelen