Shared Expertise

De Shared Expertise Meetings van CINFIELD zetten bidmanagement op de agenda van de beslissers. Vanuit bedrijfskundig perspectief, op een inspirerende locatie met toonaangevende samenwerkingspartners wordt bidmanagement eens per kwartaal door CINFIELD gepresenteerd. Innovatief, commercieel, inhoudelijk en prikkelend.

De dialoog met andere vakdisciplines is voor de bidmanager volgens CINFIELD cruciaal om haar rol maximaal te laten renderen. Bidmanagement als specialisatie binnen de commerciële organisatie is in Nederland een jong en onderbelicht vakgebied. CINFIELD heeft zich tot doel gesteld bidmanagement ook in Nederland als vak op de kaart te zetten, net als in Engeland en Amerika.

CINFIELD ambieert in Nederland een leidende positie in het oplossen van Bidmanagement en Business Development vraagstukken. CINFIELD geeft een positieve impuls aan het kennisniveau en het resultaat van bidmanagement binnen de commerciële organisatie. Vanuit haar visie en ten behoeve van haar opdrachtgevers bouwt CINFIELD aan haar netwerk van Bidmanagement Professionals en biedt CINFIELD de leden van deze groep toegang tot ‘permanente educatie’ door middel van Shared Expertise Meetings, Masterclasses, Bid Academy en onderzoek.