Overheid kan miljarden besparen door effectiever inkoopbeleid
23 september 2011 Isabelle Kooderings Clémens

Overheid kan miljarden besparen door effectiever inkoopbeleid

De overheid kan op eenvoudige wijze miljarden besparen. Dat zegt NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Professioneel en duurzaam inkopen draagt bij aan effectieve besteding van overheidsgelden. NEVI dringt er bij de politieke partijen op aan de inkoopfunctie van de overheid serieus te nemen.

Ervaring leert dat gemiddeld enkele procenten bespaard kunnen worden door middel van effectief inkoopbeleid. Bij een jaarlijks inkoopvolume van 120 miljard euro resulteert dat al in enkele miljarden. Soortgelijke initiatieven hebben in Groot-Brittannië binnen 10 maanden tijd geleid tot een besparing van 3.75 GBP miljard.

Bovendien wordt door professionele inkoop innovatie en een duurzaam inkoopbeleid gestimuleerd, beiden belangrijke speerpunten van het huidige kabinet. Voorwaarde voor een professioneel (duurzaam) inkoopbeleid van de overheid is de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Niet alleen vanuit inkoop, maar ook de bestuurlijke verankering is essentieel voor de realisatie van effectieve besteding van overheidsgelden.

Het uitgangspunt moet zijn “best value for tax payers money”. Zeker in tijden waarin het kabinet ‘kostenbesparingen’ als het toverwoord ziet voor economisch barre tijden, aldus NEVI, in reactie op de Miljoenennota die vandaag door minister De Jager is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: NEVI – Overheid kan miljarden besparen door effectiever inkoopbeleid (http://tinyurl.com/3g8ewqo)

CINFIELD voegt hier graag aan toe: en door “permanente marktconsultatie”. Professionalisering van opdrachtgeverschap gaat hand in hand met professionalisering van opdrachtnemerschap. Niet alleen vanuit inkoop EN verkoop, maar ook de bestuurlijke verankering is essentieel voor de realisatie van effectieve besteding van overheidsgelden. CINFIELD pleit ervoor de dialoog te zoeken tussen in- en verkoop, zodat wederzijds geprofessionaliseerd kan worden. SEM3, in samenwerking met de NEVI, was hierop gericht. Zo ook zal dit onderwerp leidend zijn voor SEM4.