Ondernemers wachten al te lang op nieuwe aanbestedingswet
21 september 2011 Isabelle Kooderings Clémens

Ondernemers wachten al te lang op nieuwe aanbestedingswet

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de aanbestedingswet voor onbepaalde tijd opgeschort. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hierover diep teleurgesteld. Ondernemers wachten al veel te lang op de nieuwe wet, stellen de ondernemingsorganisaties. De problemen zijn in de praktijk zo urgent dat dringend een duidelijk kader nodig is.

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat al veel te lang over de aanbestedingswet wordt gediscussieerd, terwijl de problemen in de praktijk voortduren. Zij dringen aan op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer.
Ondernemers worstelen al vele jaren met de huidige aanbestedingspraktijk, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Vooral het midden- en kleinbedrijf wordt vaak op voorhand al uitgesloten bij aanbestedingsopdrachten. In de praktijk worden -onder meer- opdrachten geclusterd. Ook stellen opdrachtgevers onredelijke omzet- en referentie-eisen.

Volgens de beide ondernemingsorganisaties vormt het voorstel voor de nieuwe aanbestedingswet een goede aanzet voor het oplossen van deze problemen.
In dit wetsvoorstel worden de administratieve lasten beperkt. Ook worden er grenzen gesteld aan het gedrag van inkopers, waardoor het midden- en kleinbedrijf nu vaak wordt uitgesloten. Onnodig clusteren van opdrachten wordt tegengegaan. Selectie-eisen, gunningscriteria en contractvoorwaarden moeten proportioneel zijn. En ondernemers hoeven minder informatie aan te leveren via een uniforme eigen verklaring en integriteitsverklaring. De gids proportionaliteit, waarin staat voorgeschreven hoe proportionele eisen en voorwaarden moeten worden uitgelegd, is in dit kader ook erg belangrijk.

Bron: VNO-NCW – Ondernemers wachten al te lang op nieuwe aanbestedingswet (http://tinyurl.com/4xvz9xt)

CINFIELD heeft namens brancheorganisatie NBBU een rol in de Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid VNO-NCW/MKB Nederland.