Nieuwe speler CINFIELD creëert groeikansen
01 april 2009 Isabelle Kooderings Clémens

Nieuwe speler CINFIELD creëert groeikansen

Vakmanschap in bidmanagement en business development.

Onder de naam CINFIELD zijn Rick Uringa en Alexander Reuvers het eigen ondernemerschap aangegaan. CINFIELD is een commercieel expertise bureau dat oplossingen biedt voor het commerciële vraagstuk van haar opdrachtgevers. Door de nadruk te leggen op bidmanagement en business development diensten is CINFIELD onderscheidend, hetgeen neerkomt op versnelling van, structuur in en continuïteit van het commerciële resultaat.

De gevolgen van de recessie en de bijbehorende obstakels hebben hun niet van deze stap weerhouden. Naar eigen zeggen betreffen dit externe factoren waar elke onderneming mee te maken heeft en het er derhalve op aan komt hoe je ermee omgaat. Voor partijen met hoog bewezen kwaliteit en een onderscheidende dienstverlening is altijd plek, vooral op het moment wanneer de markt in neerwaartse beweging zit. CINFIELD richt zich dan ook op inhoudelijke toegevoegde waarde, met andere woorden CINFIELD benadert het inschrijven op aanbestedingen en bidmanagement als vak en niet als vaardigheid.

Succesvol inschrijven op aanbestedingen
Op het vlak van bid management, inschrijven op (Europese) aanbestedingen, vindt CINFIELD in de huidige markt interessante aanknopingspunten. Vooral voor het hogere MKB segment. Een daarvan is het gegeven dat de publieke sector economisch bezien ongeveer een jaar achter loopt op de private sector. Door middel van het instrument aanbesteden biedt de publieke sector alle marktpartijen gelijke kansen om het businesspotentieel naar zich toe te trekken en zelfs in een krimpende markt te groeien. De grote corporate organisaties beschikken ondertussen allemaal over een zogenaamde biddesk. Deze afdeling is ingericht op het schrijven van winnende offertes in deze complexe salestrajecten. Vanwege de complexiteit en lage win-verwachtingen getroosten MKB bedrijven zich veelal niet de moeite om dit marktpotentieel te ontsluiten. Zij laten volgens CINFIELD daardoor kansen liggen. Een winnende offerte schrijven vergt structuur, geduld en schrijfvaardigheid. In een combinatie van advies en uitvoering zet CINFIELD deze competenties op tijdelijke basis succesvol in en door het effectief scoren van veelal langlopende contracten wordt de inzet snel terugverdiend.

Commerciële expertise is meer dan een vaardigheid
In de huidige markt (de crisis, de vergrijzing en de “verdienstelijking” van de Nederlandse economie in ogenschouw genomen) gaat het bij het zaken doen steeds meer om de inhoudelijke toegevoegde waarde. De sales- c.q. accountmanagers krijgen in toenemende mate te maken met kritische klanten en met complexe diensten met kortere levenscycli. Vaardigheden training is dan niet meer voldoende. De commerciële professional moet relaties tactisch beheren en potentiële klanten op inhoud overtuigen. Het verkrijgen van toegang tot deze vakmensen biedt CINFIELD op zowel vaste als tijdelijke basis. Om de kwaliteit en het onderscheidende vermogen te waarborgen zoekt CINFIELD continu naar samenwerkingsmogelijkheden met toonaangevende organisatie, zoals ConQuaestor, PLUC!, Q&A, Staffing Management Services, NEVI CPD, Hogeschool Utrecht en Universiteit Nyenrode.

Voor meer informatie:
Alexander Reuvers – Managing Partner
T 06 8321 1435
E alexander.reuvers@cinfield.nl

www.cinfield.nl