Tendermanagement training

Inschrijven op aanbestedingen: verdiepingstraining

Wil jij jouw winkansen verhogen? We leren je jouw invloed te vergroten voorafgaand en tijdens de aanbesteding.
Type : Experttraining
1 dag
Hilversum
930,-

Wat houdt de training in?

Het door inkoop bepaalde speelveld biedt beperkte kansen om invloed uit te oefenen. We helpen je deze kansen maximaal te benutten. Deze experttraining biedt je praktische handvatten waarmee je voorafgaand aan de aanbesteding en tijdens de offertefase je eigen positie kunt versterken en je winkansen kunt verhogen.

We gaan in op de belangrijkste momenten voor beïnvloeding voorafgaand aan en tijdens de aanbesteding. Hierbij maken we gebruik van relevante casuïstiek en oefenvormen. Zo is de theorie voor jou herkenbaar, praktisch en direct toepasbaar in eigen aanbestedingstrajecten.

Wat leer je?

  • Het voeren van een adviserende dialoog met de aanbestedende dienst
  • Doelgericht inschrijven op de marktconsultatie
  • Effectief gebruik maken van de Nota van Inlichtingen
  • Hoe voorbereiden op en voeren van een effectief verificatiegesprek
  • Omgaan met klachten en bezwaren tijdens de procedure

Het programma

De training van een dag bevat interactieve werkvormen waarbij individuele opdrachten worden afgewisseld met groepsworkshops. We gaan in op situaties die relevant zijn voor de groep deelnemers en maken gebruik van praktijkvoorbeelden waardoor de theorie herkenbaar en praktisch toepasbaar is voor alle deelnemers.

De ochtend besteden we aan het ‘beïnvloeden’ tijdens de pre sales fase. We gaan hierbij kort in op de rol van de inkoper. We oefenen met het voeren van de adviserende dialoog en het doelgericht doorlopen van de marktconsultatie. Hierbij behandelen we de veel gemaakte fouten en geven we je door middel van oefeningen handvatten om doelgericht en effectief in te schrijven op marktconsultaties met gebruik van onderbouwing.

Meld je nu aan!

Training
Welke dagen?
Kies een startdatum *
Heb je al eerder deelgenomen aan Cinfield training? *
Hoe ben je bij deze training gekomen?
Nieuwsbrief

Andere trainingen

Tenderproces
Tendermanagement training

Optimaal Tenderproces

Een heldere rolverdeling en eenduidig proces zijn essentieel voor tendersucces. We geven je handvatten voor het succesvol managen van tenders.
Basistraining
1023,-
Meer informatie en data