Inkoopvolume overheid bedroeg in 2015 73,3 miljard
15 oktober 2016 Isabelle Kooderings Clémens

Inkoopvolume overheid bedroeg in 2015 73,3 miljard

De Nederlandse overheid heeft in 2015 voor 73,3 miljard euro ingekocht. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. De bulk van dat bedrag – 41,5 miljard – werd aanbesteed door lokale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. De centrale overheid was goed voor 22,3 miljard euro (zie Figuur 3). Het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheden bedroeg in 2007 57,5 miljard, een stijging van bijna 30%.

Beter Aanbesteden

Het ministerie wil met het onderzoek het belang aantonen van aanbesteden en daarmee de urgentie van het traject Beter Aanbesteden. In het onderzoek is de omvang meegewogen van alle overheidsopdrachten van aanbestedende diensten, waaronder ook speciale-sectorbedrijven.

Het totaalbedrag is een som van exploitatie-uitgaven, investeringen, sociale voorzieningen in natura en de inkoop van speciale-sectorbedrijven en academische ziekenhuizen.

Het inkoopvolume van de Nederlandse overheid

Alexander Reuvers van CINFIELD: Het aantal aanbestedingen in Nederland is significant gegroeid. Volgens PIANOo gaat het om 20%. Daarmee dus blijkbaar ook de omvang in termen van omzet, zoals Significant aangeeft. Dit inzicht wenst Henk Kamp te gebruiken om het belang van aanbesteden en het project van Matthijs Huizing te benadrukken. Het is namelijk nog onbekend of de kwaliteit van het resultaat van de aanbestedingen toeneemt. Ervaren aanbestedende diensten een betere uitvoering van de aanbestede opdracht? Wordt er voor beide partijen waarde gecreëerd?

De herziene Aanbestedingswet is gebaseerd op de nieuwe Europese aanbestedingsregels. Die hebben als doel de administratieve lasten te verminderen en het MKB betere kansen te bieden op overheidsopdrachten. Logischerwijs is dat niet direct gerelateerd aan het resultaat van een aanbesteding. Het is aan de aanbestedende diensten en de marktpartijen om een aanbesteding tot een geïnformeerd en waarde creërend contract te maken.

Ik heb dus hooggespannen verwachtingen van het traject Beter Aanbesteden. Daar wordt de dialoog tussen overheid en markt verder vormgegeven, in de hoop dat het leidt tot een forse stijging van het aantal marktconsultaties. De mogelijkheden om via bilaterale communicatie tot beter geïnformeerde contracten te komen, worden volgens mij veel te weinig gebruikt. Het aandeel marktconsultaties is de afgelopen 3 jaar gestegen van 3% tot 5% en in de 3 jaar van de Aanbestedingswet 2012 is het aandeel van de concurrentiegerichte dialoog slechts licht gestegen. Hopelijk brengt de belangrijkste aanbeveling van Matthijs Huizing hierin straks de benodigde verandering en wordt zijn ambitie niet in de wielen gereden doordat PIANOo en Tenderned als bezuinigingsmaatregel worden ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.