Evaluatie SEM2
28 april 2010 Isabelle Kooderings Clémens

Evaluatie SEM2

Maandag 26 april jl. vond de 2e Shared Expertise Meeting van CINFIELD plaats. Dit keer in samenwerking met ConQuaestor, PLUC! en Q&A.

Via een visiepresentatie van Leo van de Voort over “Bidmanagement: Waardecreatie voor alle betrokken partijenen” en de dialoog met de deelnemers in de vorm van een paneldiscussie werd er vanuit verschillende perspectieven gereageerd op de vraag: “Draagt bidmanagement bij aan korte termijn resultaat (winst en omzet) of aan echte waardecreatie?”. Tevens werden de eerste resultaten van het onderzoek “Best of Bidmanagement” gepresenteerd.

De deelnemersgroep (112) bestond onder meer uit controllers, financieel directeuren, bidmanagers, salesmanagers, DGA’s en commerciele directie. De presentaties en een impressie van de bijeenkomst zijn te zien via http://slidesha.re/9pkbBC en http://slidesha.re/dyZtzM

SEM3 gaat over innovatie van sales als antwoord op het toenemende aantal en de toenemende complexiteit van aanbestedingen / tenders. SEM2 gaat gezien het grote aantal geinteresseerden zeer waarschijnlijk op herhaling. Dus hou de nadere berichtgeving hierover in de gaten.