Tendermanagement training

Optimaal Tenderproces

Een heldere rolverdeling en eenduidig proces zijn essentieel voor tendersucces. We geven je handvatten voor het succesvol managen van tenders.
Type : Basistraining
1 dag
Hilversum
1023,-

Wat houdt de training in?

Inschrijven op aanbestedingen en tenders vraagt om een projectmatige aanpak met heldere processtappen. Het tenderproces is een integraal proces tussen sales- en accountmanagement en tendermanagement. De praktijk leert dat veel organisaties aan de slag gaan met planning en inhoud maar dat een deel van het tenderteam (lees: account- en salesmanagers, delivery managers) tenderwerkzaamheden ‘erbij’ doen of helemaal geen bijdrage leveren. Dit betekent dat het project vaak gepaard gaat met stress door verschil in verwachtingen en voortdurende (her)ontwikkeling van de oplossing.

Hoe manage je tenders succesvol? Een eenduidig proces en heldere rolverdeling zijn essentieel voor een succesvol tenderproject. Deze training geeft je waardevolle handvatten voor een succesvol tenderproject. Zo kun je je energie richt op winnen in plaats van bijsturen. Deze training is gebaseerd op de succesvolle in-company trainingen en workshops rondom procesoptimalisatie bij onze opdrachtgevers.

Wat leer je?

  • Handvatten voor het inrichten van het optimale tenderproces voor jouw organisatie
  • In kaart brengen van de essentiële hoofdstappen en beslismomenten
  • Het organiseren van de ideale kick-off
  • Het werken conform een effectief schrijf- en reviewproces
  • Toepassen van RASCI (verantwoordelijkhedenmodel) tijdens het tenderproces

Het programma

De training Optimaal Tenderproces bestaat uit een interactieve dag met korte individuele- en groepsworkshops. De theorie leggen we uit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Daardoor is het voor alle deelnemers herkenbaar en toepasbaar.

In de ochtend staan we stil bij de knelpunten die deelnemers in hun huidige tenderproces ervaren. Aan de hand van deze knelpunten schetsen we de hoofdstappen en besluitmomenten van het optimale proces. Vervolgens zoomen we in op de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de tenderteamleden. We gebruiken hierbij het beproefde RASCI-model.

Tijdens het middagprogramma verdiepen we de hoofdstappen in het tenderproces. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de ideale kick-off, een effectief schrijf- en reviewproces en een gedegen projectevaluatie. Door het oefenen met de methodiek en casuïstiek krijg je concrete handvatten voor het toepassen van de processtappen binnen de eigen organisatie.

Meld je nu aan!

Training
Welke dagen?
Kies een startdatum *
Heb je al eerder deelgenomen aan Cinfield training? *
Hoe ben je bij deze training gekomen?
Nieuwsbrief

Gerelateerde trainingen