Training doelgericht schrijven
13 juni 2019 | 09:00 - 17:00

Training doelgericht schrijven

De training doelgerichte en overtuigende offertes schrijven stelt je in staat offerteteksten een boodschap over te laten brengen, een boodschap die aansluit bij de doelstellingen van de ontvanger. Jouw boodschap moet helder zijn voor de lezer en hem op eenvoudige wijze overtuigen dat jouw oplossing het beste aansluit op de vraag van de opdrachtgever. De redactiefunctie in het salesproces dient daarom niet alleen om zonder schrijffouten een oplossing te offreren, maar veel meer om jouw boodschap in lijn te brengen met de feitelijke vraag en doelstellingen, de ‘beoordelaars’ en de wijze van beoordelen.

De training ‘Doelgericht schrijven’ leert je op een andere manier denken en schrijven, met het doel en het beoordelingskader van de potentiële opdrachtgever als uitgangspunt. Afhankelijk van jouw speelveld wordt aandacht besteed aan het verschil tussen aanbestedingen van de overheid en private tenders.

Programma

De training bestaat uit een trainingsdag en een dagdeel feedback. Op de trainingsdag analyseren de deelnemers een offerte op argumentatie, onderbouwing en overredingskracht. Aan de hand van een ontwikkeld proces en de schrijfmethode Brons-Zilver-Goud werken we stap voor stap aan het schrijven van een offertetekst, waarin je op overtuigende wijze aantoont dat jouw oplossing het beste past bij wat de opdrachtgever echt nodig heeft:

  • Brons: analyse, propositie en informatiegaring
  • Zilver: review, SMART en rode draad
  • Goud: review, eindredactie en opmaak

CINFIELD Brons-Zilver-Goud-model

De deelnemers leren hoe zij de lezer (beoordelaar) met relevante argumenten kunnen overtuigen om voor jouw oplossing te kiezen, door vooral de resultaten te beschrijven, in plaats van techniek of aanpak.

Huiswerkopdracht

Na de eerste trainingsdag werken de deelnemers aan een huiswerkopdracht, het schrijven van een managementsamenvatting of een uitwerking van een open vraag (gunningscriterium). In de opdracht pas je het aangereikte proces en de schrijfmethodiek praktisch toe. Je ervaart hierdoor hoe je sneller een heldere structuur en tekst neerzet. Drie dagen voor de feedbackdag stuur je de trainer je opdracht toe.

In de tweede bijeenkomst kijken we plenair terug op de individuele resultaten van het schrijfproces. De belangrijkste leerpunten worden nader uitgediept en toegelicht. Juist door ervaringen en feedback met elkaar te delen wordt er van elkaar geleerd. Er is ruimte voor discussie en feedback en we staan wat langer stil bij de onderdelen die nog als lastig worden ervaren. Het resultaat van de feedbackdag is dat de deelnemer inzicht heeft gekregen in een ideaal proces en methodiek en tevens ervaren heeft hoe hij of zij dat in de praktijk kan toepassen.

Doel

Je stelt sneller en eenvoudiger teksten op die beter aansluiten op de doel- en vraagstelling van de opdrachtgever (de vraag achter de vraag).

Subdoelen:

  • Onderbouwen van je oplossing in relatie tot wijze van beoordelen
  • Inzicht krijgen in tekstopbouw en verpakken van de boodschap
  • Eigen valkuilen leren herkennen en vermijden

Resultaat

Hogere beoordeling van je offertes en meer plezier en kunde in het schrijven van offerteteksten.

Voor wie

  • Iedereen die offerteteksten of onderdelen van offertes schrijft
  • Bidmanagers die hun vaardigheden willen aanscherpen
  • Accountmanagers die nieuwe business willen aanboren

Aanbevelingen

In 2017 is de training Doelgericht schrijven gemiddeld beoordeeld met een 8,1! Rick Uringa en Marcel Otto scoren op alle onderdelen (deskundigheid, klanttevredenheid en bereikte resultaat) ruim een 8. Cijfers waar wij heel trots op zijn. Een greep uit de reacties van de deelnemers:

Arno Pronk – De Staffing Groep
‘Zeer leerzaam en to the point! Absolute must voor iedereen die bezig is het schrijven van aanbestedingen en andere offerte varianten’

Hans Zomer
‘Een erg praktische- en op de praktijkgerichte training, die de volgende dag gelijk al kon toepassen bij het schrijven van een voorstel. Aanrader dus!’

Anja van de Meer – IDDS
‘De training geeft heel praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt in je eigen organisatie, op je eigen werkplek. Trainers passen hun training actief aan op de wensen van de cursisten. Doelgericht! Ik heb dit als heel prettig en effectief ervaren.’

Jan Breukelman – PlanXpert
‘Als een doelgerichte training: een training waarin de doelstellingen van de deelnemers leidend zijn.’ 

Gun jezelf een concurrentievoordeel door overtuigend schrijven

De cursus is uniek vanwege zijn opzet. De schrijfmethodiek wordt praktisch vertaald vanuit commercieel perspectief door een commercieel specialist en inzet van een redactie specialist bij review van de huiswerkopdracht. Tevens uniek doordat wij kleine groepen hanteren, waardoor de interactie hoog is en eigen casuïstiek ingebracht kan worden.

Bastiaan van Rees
Bastiaan is als zelfstandig bidmanager Associate Partner van Cinfield. Hij helpt organisaties bij het succesvol inschrijven op tenders en aanbestedingen. Zijn aandacht gaat uit naar de analyse van de klantvraag, de link met de onderscheidende kenmerken van de eigen organisatie en het structuren van een helder en logisch verhaal. Hij heeft meer dan 150 mensen getraind in piramidedenken en -schrijven. Dit is een methode om doelgericht toe te schrijven naar een voor de lezer logisch, compleet en beargumenteerd verhaal. Een begrijpelijk en doordacht verhaal vormt de basis voor een goede beoordeling.

Investering

De investering voor deze cursus bedraagt € 950,- (excl. BTW) Lunch en versnaperingen worden verzorgd

Duur: 1 dag van 9:00 – 17:00 uur, en een terugkomdag van 09.00 – 12.30 uur.
Locatie: HNK Utrecht CS, Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht

Is het aanmeldformulier hieronder niet zichtbaar? Klik dan hier om je aan te melden.

Aanmelden

  • Aanvullende informatie ten behoeve van facturatie