Commercial Excellence

CINFIELD is de stelling toegedaan dat Nederlandse ondernemingen meer geld kunnen verdienen door commercie aan te vullen met professioneel bidmanagement. Als tegenhanger van het Purchasing Excellence programma van NEVI, stelt CINFIELD haar opdrachtgevers voor de uitdaging commercieel te excelleren.

Commercieel excelleren streeft maximaal resultaat na. Resultaat in termen van houdbare waardecreatie, optimaal rendement en ambitieuze doelen. Het ComEx model van CINFIELD toetst en ontwikkelt de vakvolwassenheid van de commerciële organisatie en helpt objectief ambitieuze doelen te stellen. Draagvlak en bewustwording in de top van de ondernemingen (het leiderschap) is essentieel om onvermoed potentieel zichtbaar te maken. Het ComEx model is naast Purchasing Excellence gebaseerd op het gedachtengoed van Leo van de Voort, zoals verwoord in zijn boek ‘Nooit meer strategiepijn’.