Professionals netwerk

In toenemende mate maken zowel publieke als private organisaties gebruik van het aanbestedings- / tenderinstrument om te komen tot een beperkt aantal gecommitteerde leveranciers. Het instrument stelt de opdrachtgever in staat kostenefficiëntie te realiseren door enerzijds scherper in te kopen en anderzijds achterwaartse ketenintegratie toe te staan.

CINFIELD streeft ernaar om een positieve impuls te geven aan de vakvolwassenheid van bidmanagement, binnen de commerciële organisatie, in al haar facetten.

Vanuit deze visie en ten behoeve van haar kwaliteitstreven bouwt CINFIELD aan haar netwerk van Bidmanagement Professionals en biedt CINFIELD de leden van deze groep toegang tot ‘permanente educatie’ door middel van Masterclasses, Bid Academy en onderzoeken en onderzoeksresultaten.  Deze linkedin groep biedt de leden de mogelijkheid om voorkomende bidmanagement vraagstukken aan elkaar voor te leggen en met elkaar te toetsen. Meld je aan via: