Courses

Zie rechterkolom voor actuele courses en schrijf je in!

CINFIELD ontwikkelt de individuele bidmanager door middel van cursussen en de Bid Academy (het complete programma). De Bid Academy is enerzijds gericht op het vergroten van de kennis over het inkoopproces en de aanbestedingsrichtlijnen en anderzijds gericht op het inrichten van een pro-actieve bidmanagement activiteit. Vanuit commercieel, inkoop, juridisch- en financieel perspectief wordt de toegevoegde waarde van de bidfunctie vergroot.

De deelnemers aan de cursussen en de Bid Academy zijn na afloop in staat om grotere invloed uit te oefenen op de vraagstelling bij de juiste stakeholders, weten hoe ze effectief hun succesratio kunnen beïnvloeden en hoe ze hun relatieve concurrentiepositie kunnen versterken.