Checks

Quick Scan – CINFIELD helpt haar opdrachtgevers met het realiseren van inzicht in de eigen bidmanagement prestaties (conversieratio’s) en het verbeterpotentieel. Daarbij wordt een aantal offertes inclusief de exacte vraag (het bestek of de RFP) van de klant beoordeeld, zowel vanuit inkoop- als verkoopperspectief. Op basis van de de succes- en faalfactoren wordt een verbetervoorstel gedaan.

ComEx – Om de vakvolwassenheid van de commerciële organisatie te kunnen toetsen en te ontwikkelen, werkt CINFIELD met het door haar zelf ontwikkelde ComEx Model. Aan de hand van dit model wordt enerzijds een ‘scan’ gemaakt van de huidige vakvolwassenheid van sales-, account- en bidmanagement en het verbeterpotentieel. Anderzijds biedt het een onderbouwd ontwikkelpad om te komen tot een succesvol geïmplementeerde commerciële strategie. Scherper gedefinieerd voor een betere executie.

CINFIELD streeft voor haar opdrachtgevers ‘commercial excellence’ na, met andere worden structureel en substantieel verhogen van de omzet tegen een lagere ‘cost of sales’.