Disclaimer

Alhoewel CINFIELD getracht heeft om de op de website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt CINFIELD geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.

Alle informatie op de website van CINFIELD heeft een informatief karakter. CINFIELD, de aan CINFIELD verbonden organisaties en deelnemingen en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website. CINFIELD, de aan CINFIELD verbonden organisaties en deelnemingen en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, voortvloeiend uit of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de website van CINFIELD of de aan CINFIELD verbonden organisaties en deelnemingen of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan CINFIELD. De inhoud van deze website en de daaraan gerelateerde informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CINFIELD. Het is bezoekers van de website van CINFIELD niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden. Alle CINFIELD-merken en -namen zijn merkenrechtelijk beschermd in de Benelux, ook indien niet voorzien van het ®-symbool.