Besluit Kamp kan mkb en zzp’er opdrachten kosten

Thursday, 16 February 2017

Minister van Economische Zaken Henk Kamp wil de Gids Proportionaliteit wijzigen, om de Rijksoverheid in staat te stellen opdrachten onder de 50.000 euro enkelvoudig onderhands te gunnen. Het besluit moet de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer en de Audit Dienst Rijk eenvoudiger maken. De kamerbrief met voorstellen van de minister wordt vandaag, 16 februari, in de Tweede Kamer behandeld.

Gids proportionaliteit

De Rijksoverheid gunt inkopen onder de 50.000 euro al enkelvoudig onderhands. Tot enkele jaren geleden lag die grens op 25.000 euro, maar daar kwam verandering in na een circulaire uit 2013 van Siep Eilander, voormalig CPO Rijk. In die circulaire is aangegeven dat bij inkopen tot 50.000 euro in principe kan worden volstaan met het aanvragen van één offerte. Meer kan, maar dan moet keuze worden gemotiveerd.

In strijd met Gids Proportionaliteit

Probleem is dat deze circulaire niet in lijn is met de Gids Proportionaliteit. Die stelt dat het ook bij opdrachten onder de 50.000 euro van belang is te bekijken welke procedure het meest geschikt en proportioneel is. Kamp heeft besloten de Gids aan te passen. De schrijfgroep van de Gids heeft hierin geen directe zeggenschap. Kamp motiveert dit door te stellen dat hij verantwoordelijk is voor een goede implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels en beginselen. De minister stelt voor de (informele) schrijfgroep te vervangen door een adviescommissie.

Aanbestedende diensten moeten bij aanbesteden het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Het proportionaliteitsbeginsel waarborgt dat eisen die worden gesteld bij aanbestedingen proportioneel zijn ten aanzien van de markt. De Gids Proportionaliteit is hierbij het verplicht te volgen richtsnoer.

Mkb en zzp’er de dupe?

Enkelvoudig aanbesteden voor opdrachten tot 50.000 euro bevordert vriendjespolitiek, schrijft Aanbestedingscafé op gezag van Jan Telgen, hoogleraar publieke inkoop aan Universiteit Twente. De neiging is groot voor dit soort opdrachten zaken te doen met kennissen. Daarnaast verkleint het de kans op een opdracht voor mkb en zzp’ers, stelt Telgen.

 

Aanbesteding Belastingdienst mogelijk frauduleus verlopen

Thursday, 9 February 2017

Een aanbesteding van de Belastingdienst voor de inhuur van IT-consultants is ontsierd door fraude, stelt onderzoeksprogramma Zembla in een uitzending van 1 februari. Accenture, dat de aanbesteding won, zou meer informatie van de Belastingdienst hebben gekregen dan andere aanbieders. Oud-directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel zou warme banden hebben gehad met Accenture.

 

belastingen

Broedkamer

Blokpoel stapte in 2016 op. Hij stond aan de wieg van de Broedkamer, een afdeling waar gegevens van miljoenen belastingbetalers en bedrijven worden bewaard en geanalyseerd. In 2013 zocht de Belastingdienst een bedrijf dat kon helpen bij de oprichting van de Broedkamer.

Fraude

In de aanbesteding die volgde, zou Accenture bevoordeeld zijn. Hierdoor zou de offerte die de IT-dienstverlener indiende uiteindelijk veel uitgebreider zijn geweest dan die van concurrenten. Bronnen zeggen tegen Zembla dat voor hen van tevoren al duidelijk was dat Accenture de opdracht moest winnen.

Onderzoek

Accenture zelf ontkent de beschuldigingen. Volgens staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes is ‘tot nu toe niet gebleken dat bij deze aanbesteding onregelmatigheden hebben plaatsgevonden’. De staatssecretaris zegt de kwestie te laten onderzoeken.

Training doelgericht schrijven

Monday, 6 February 2017

Doelgerichte en overtuigende offertes schrijven
Offerteteksten moeten een boodschap overbrengen die aansluit bij de doelstellingen van de ontvanger. Jouw boodschap moet helder zijn voor de lezer en hem op eenvoudige wijze overtuigen dat jouw oplossing het beste aansluit op de vraag van de opdrachtgever. De redactiefunctie in het salesproces dient daarom niet alleen om zonder schrijffouten een oplossing te offreren, maar veel meer om jouw boodschap in lijn te brengen met de feitelijke vraag en doelstellingen, de ‘beoordelaars’ en de wijze van beoordelen.

De training ‘Doelgericht schrijven’ leert je op een andere manier denken en schrijven, met het doel en het beoordelingskader van de potentiële opdrachtgever als uitgangspunt. Afhankelijk van jouw speelveld wordt aandacht besteed aan het verschil tussen aanbestedingen van de overheid en private tenders.

Programma
De training bestaat uit een trainingsdag en een dagdeel feedback. Op de trainingsdag analyseren de deelnemers een offerte op argumentatie, onderbouwing en overredingskracht. Aan de hand van een ontwikkeld proces en de schrijfmethode Brons-Zilver-Goud werken we stap voor stap aan het schrijven van een offertetekst, waarin je op overtuigende wijze aantoont dat jouw oplossing het beste past bij wat de opdrachtgever echt nodig heeft:

  • Brons: analyse, propositie en informatiegaring
  • Zilver: review, SMART en rode draad
  • Goud: review, eindredactie en opmaak

CINFIELD Brons-Zilver-Goud-model

De deelnemers leren hoe zij de lezer (beoordelaar) met relevante argumenten kunnen overtuigen om voor jouw oplossing te kiezen, door vooral de resultaten te beschrijven, in plaats van techniek of aanpak.

Huiswerkopdracht
Na de eerste trainingsdag werken de deelnemers aan een huiswerkopdracht, het schrijven van een managementsamenvatting of een uitwerking van een open vraag (gunningscriterium). In de opdracht pas je het aangereikte proces en de schrijfmethodiek praktisch toe. Je ervaart hierdoor hoe je sneller een heldere structuur en tekst neerzet. Drie dagen voor de feedbackdag stuur je de trainer je opdracht toe.

In de tweede bijeenkomst kijken we plenair terug op de individuele resultaten van het schrijfproces. De belangrijkste leerpunten worden nader uitgediept en toegelicht. Juist door ervaringen en feedback met elkaar te delen wordt er van elkaar geleerd. Er is ruimte voor discussie en feedback en we staan wat langer stil bij de onderdelen die nog als lastig worden ervaren. Het resultaat van de feedbackdag is dat de deelnemer inzicht heeft gekregen in een ideaal proces en methodiek en tevens ervaren heeft hoe hij of zij dat in de praktijk kan toepassen.

Doel
Je stelt sneller en eenvoudiger teksten op die beter aansluiten op de doel- en vraagstelling van de opdrachtgever (de vraag achter de vraag).

Subdoelen:

  • Onderbouwen van je oplossing in relatie tot wijze van beoordelen
  • Inzicht krijgen in tekstopbouw en verpakken van de boodschap
  • Eigen valkuilen leren herkennen en vermijden

Resultaat
Hogere beoordeling van je offertes en meer plezier en kunde in het schrijven van offerteteksten.

Cursusdata 1e bijeenkomst

  • Donderdag 23 februari 2017  – 09.00 tot 17.00 uur

N.B. De bijbehorende 2e bijeenkomst wordt in onderling overleg gepland.

Locatie
CINFIELD, De Pionier, Grebbeberglaan 15 te Utrecht

Voor wie

  • Iedereen die offerteteksten of onderdelen van offertes schrijft
  • Bidmanagers die hun vaardigheden willen aanscherpen
  • Accountmanagers die nieuwe business willen aanboren

Unieke opzet – gun jezelf een concurrentievoordeel door overtuigend schrijven
De cursus is uniek vanwege zijn opzet. De wet wordt praktisch vertaald vanuit commercieel perspectief door een redactie specialist en een commercieel specialist. Tevens uniek doordat wij kleine groepen hanteren, waardoor de interactie hoog is en eigen casuïstiek ingebracht kan worden.

Marcel Otto
Marcel is een bedreven schrijver en eindredacteur en eigenaar van Letterproof. Hij vertaalt complexe verhalen naar duidelijke en aantrekkelijke teksten voor een divers publiek. Daarbij levert hij organisaties symbiose van inhoud, doel en stijl. Bovendien heeft hij een scherp oog voor het effect van de formulering van een boodschap. Zijn kritische en analytische blik ontwikkelde hij in de journalistiek. Hiermee gaat hij verder dan stijl alleen en zorgt hij ook voor een inhoudelijk coherente tekst. Voor CINFIELD voert hij als specialist de redactie over tenderstukken en commerciële kopij. Daarnaast ontwikkelt hij vanuit zijn expertise cursussen en schrijft hij publicaties over het vakgebied.

Rick Uringa
Rick is een praktisch gericht strategisch commercieel adviseur met ruime ervaring in bidmanagement en business development. Met CINFIELD richt hij zich op het creëren van vakvolwassenheid van de discipline bidmanagement. De vertaalslag van je commerciële strategie naar de doelstellingen van de aanbestedende dienst of tenderende organisatie goed op papier krijgen levert een belangrijke bijdrage aan je win-kans.

INSCHRIJVEN

Training Doelgericht Schrijven of meld je door een e-mail te sturen naar info@cinfield.nl (o.v.v. Aanmelding Training Doelgericht Schrijven). Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep.

Investering

De investering voor deze cursus bedraagt € 850,- (excl. BTW, inclusief lunch en versnaperingen).

Mini wil nieuwe politievoertuigen leveren

Monday, 30 January 2017

De aanbesteding voor nieuwe politievoertuigen kan op grote belangstelling rekenen van voorname autofabrikanten. Onder meer BMW, Mercedes, Opel en Mini hopen de huidige Volkswagen Touran te mogen vervangen. Dat meldden De Telegraaf en het FD onlangs.

politievoertuigen

Vooral de interesse van Mini is opvallend. Het merk zou met de Countryman willen meedingen naar de opdracht om 2300 nieuwe surveillancewagens te produceren. Die productie zou dan moeten plaatsvinden bij VDL Nedcar in Born. Dat bedrijf heeft volgens De Telegraaf in het geheim inmiddels een prototype vervaardigd.

Aanbesteding politievoertuigen vertraagd

BMW zou meedoen met model 2 Gran Tourer, Opel met de Zafira en Mercedes doet mee met een model uit de B-klasse, aldus het FD. Ook Peugeot zou interesse hebben.

De aanbesteding van in totaal elfduizend politievoertuigen is vertraagd en waarschijnlijk pas in de zomer afgerond. De huidige leverancier, importeur van onder andere Volkswagens Pon Holding, won in 2009 de aanbesteding. De nieuwe aanbesteding is opgedeeld in percelen. Meerdere kandidaten maken dus kans een opdracht te winnen.

Proof of concept is voor inschrijver echte meesterproef

Wednesday, 25 January 2017

Inschrijvers hoeven voor definitieve gunning vaak niet aan te tonen dat ze de oplossing die zij bieden daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Een voorlopige winnaar kan door de aanbesteder wel degelijk worden onderworpen aan een proeve van bekwaamheid, een proof of concept. Wat gebeurt er als er bij zo’n proef iets misgaat? Komt dit voor risico van de inschrijver? De voorzieningenrechter in Den Haag beantwoordde deze vraag recent bevestigend, schrijft Facility Management Magazine.

De zaak ging over maaiwerkzaamheden op vochtige graslanden. De aanbesteder zoekt een partij die in dit soort werkzaamheden geen schade toebrengt aan het grasland en had om die reden een proof of concept aangekondigd. Als niet aan de eisen zou worden voldoen, zou de inschrijver worden uitgesloten.

Proof of concept blijkt beproeving

De voorlopige winnaar van de aanbesteding toog aan het werk, maar als snel ontspoorde de proef. De messen van de maaimachine gingen de grond in en de motor begon olie te spuiten. Plaggen grond werden meegenomen en de bodem bleek beschadigd. De proef werd afgebroken en de inschrijver werd uitgesloten van de aanbesteding.

De inschrijver was het niet eens met deze beslissing, beroep zich op overmacht en stapte naar de rechter. Die stelde vast dat de oorzaak van de mislukking van de proef niet ter zake deed. De schade aan het grasland wel, want dat was opgenomen in de vooraf gestelde criteria aan de proeve van bekwaamheid. De aanbesteder kon in redelijkheid beoordelen dat de proef was mislukt en dat de inschrijver mocht worden uitgesloten.