Besluit Kamp kan mkb en zzp’er opdrachten kosten
16 februari 2017 Marcel Otto

Besluit Kamp kan mkb en zzp’er opdrachten kosten

Minister van Economische Zaken Henk Kamp wil de Gids Proportionaliteit wijzigen, om de Rijksoverheid in staat te stellen opdrachten onder de 50.000 euro enkelvoudig onderhands te gunnen. Het besluit moet de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer en de Audit Dienst Rijk eenvoudiger maken. De kamerbrief met voorstellen van de minister wordt vandaag, 16 februari, in de Tweede Kamer behandeld.

De Rijksoverheid gunt inkopen onder de 50.000 euro al enkelvoudig onderhands. Tot enkele jaren geleden lag die grens op 25.000 euro, maar daar kwam verandering in na een circulaire uit 2013 van Siep Eilander, voormalig CPO Rijk. In die circulaire is aangegeven dat bij inkopen tot 50.000 euro in principe kan worden volstaan met het aanvragen van één offerte. Meer kan, maar dan moet keuze worden gemotiveerd.

In strijd met Gids Proportionaliteit

Probleem is dat deze circulaire niet in lijn is met de Gids Proportionaliteit. Die stelt dat het ook bij opdrachten onder de 50.000 euro van belang is te bekijken welke procedure het meest geschikt en proportioneel is. Kamp heeft besloten de Gids aan te passen. De schrijfgroep van de Gids heeft hierin geen directe zeggenschap. Kamp motiveert dit door te stellen dat hij verantwoordelijk is voor een goede implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels en beginselen. De minister stelt voor de (informele) schrijfgroep te vervangen door een adviescommissie.

Aanbestedende diensten moeten bij aanbesteden het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Het proportionaliteitsbeginsel waarborgt dat eisen die worden gesteld bij aanbestedingen proportioneel zijn ten aanzien van de markt. De Gids Proportionaliteit is hierbij het verplicht te volgen richtsnoer.

Mkb en zzp’er de dupe?

Enkelvoudig aanbesteden voor opdrachten tot 50.000 euro bevordert vriendjespolitiek, schrijft Aanbestedingscafé op gezag van Jan Telgen, hoogleraar publieke inkoop aan Universiteit Twente. De neiging is groot voor dit soort opdrachten zaken te doen met kennissen. Daarnaast verkleint het de kans op een opdracht voor mkb en zzp’ers, stelt Telgen.