Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Cinfield beschermt de privacy van haar bezoekers. Alle privacy-gevoelige informatie die u aan Cinfield verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Cinfield spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Algemene gegevens

Van bezoekers aan de website van Cinfield worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke pagina’s bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn. Het doel is om de inrichting van de Cinfield website te optimaliseren aan de hand van cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke gegevens

Het gaat hier om persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mailadres) die u zelf op deze website aan Cinfield verstrekt heeft. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Cinfield kan Cinfield de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Reageren op vacatures

Om u in staat te stellen om te reageren op een vacature op de Cinfield website, zijn een aantal gegevens van u nodig. U bepaalt zelf welke gegevens u met Cinfield wilt delen. Om de dienstverlening aan u optimaal te kunnen uitvoeren, zijn een aantal gegevens verplicht om door te geven. Cinfield gebruikt deze gegevens om u onder de aandacht te brengen van de opdrachtgevers.
Wanneer u het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geeft u daarmee expliciet toestemming aan Cinfield om uw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie Cinfield uw gegevens doorgeeft, gehouden om ook uw privacy te respecteren.

Gegevens wijzigen

Uiteraard kunt u op elk gewenst moment besluiten om uw persoonlijke gegevens te wijzigen en/of uw aangepaste CV te uploaden.

Informatiebeveiliging

Cinfield hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen medewerkers van Cinfield die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Cinfield maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Externe links

Op de Cinfield website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Cinfield zijn. Cinfield is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Wijzigingen in de privacy statement

Cinfield behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Niets in deze privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Cinfield en enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website en/of indien u suggesties heeft voor verbeteringen en aanvullingen op het Cinfield beleid, neem dan contact op via info@cinfield.nl onder vermelding van ‘Privacy’.