Training doelgericht schrijven

Doelgerichte en overtuigende offertes schrijven
Offerteteksten moeten een boodschap overbrengen die aansluit bij de doelstellingen van de ontvanger. Jouw boodschap moet helder zijn voor de lezer en hem op eenvoudige wijze overtuigen dat jouw oplossing het beste aansluit op de vraag van de opdrachtgever. De redactiefunctie in het salesproces dient daarom niet alleen om zonder schrijffouten een oplossing te offreren, maar veel meer om jouw boodschap in lijn te brengen met de feitelijke vraag en doelstellingen, de ‘beoordelaars’ en de wijze van beoordelen.

De training ‘Doelgericht schrijven’ leert je op een andere manier denken en schrijven, met het doel en het beoordelingskader van de potentiële opdrachtgever als uitgangspunt. Afhankelijk van jouw speelveld wordt aandacht besteed aan het verschil tussen aanbestedingen van de overheid en private tenders.

Programma
De training bestaat uit een trainingsdag en een dagdeel feedback. Op de trainingsdag analyseren de deelnemers een offerte op argumentatie, onderbouwing en overredingskracht. Aan de hand van een ontwikkeld proces en de schrijfmethode Brons-Zilver-Goud werken we stap voor stap aan het schrijven van een offertetekst, waarin je op overtuigende wijze aantoont dat jouw oplossing het beste past bij wat de opdrachtgever echt nodig heeft:

  • Brons: analyse, propositie en informatiegaring
  • Zilver: review, SMART en rode draad
  • Goud: review, eindredactie en opmaak

CINFIELD Brons-Zilver-Goud-model

De deelnemers leren hoe zij de lezer (beoordelaar) met relevante argumenten kunnen overtuigen om voor jouw oplossing te kiezen, door vooral de resultaten te beschrijven, in plaats van techniek of aanpak.

Huiswerkopdracht
Na de eerste trainingsdag werken de deelnemers aan een huiswerkopdracht, het schrijven van een managementsamenvatting of een uitwerking van een open vraag (gunningscriterium). In de opdracht pas je het aangereikte proces en de schrijfmethodiek praktisch toe. Je ervaart hierdoor hoe je sneller een heldere structuur en tekst neerzet. Drie dagen voor de feedbackdag stuur je de trainer je opdracht toe.

In de tweede bijeenkomst kijken we plenair terug op de individuele resultaten van het schrijfproces. De belangrijkste leerpunten worden nader uitgediept en toegelicht. Juist door ervaringen en feedback met elkaar te delen wordt er van elkaar geleerd. Er is ruimte voor discussie en feedback en we staan wat langer stil bij de onderdelen die nog als lastig worden ervaren. Het resultaat van de feedbackdag is dat de deelnemer inzicht heeft gekregen in een ideaal proces en methodiek en tevens ervaren heeft hoe hij of zij dat in de praktijk kan toepassen.

Doel
Je stelt sneller en eenvoudiger teksten op die beter aansluiten op de doel- en vraagstelling van de opdrachtgever (de vraag achter de vraag).

Subdoelen:

  • Onderbouwen van je oplossing in relatie tot wijze van beoordelen
  • Inzicht krijgen in tekstopbouw en verpakken van de boodschap
  • Eigen valkuilen leren herkennen en vermijden

Resultaat
Hogere beoordeling van je offertes en meer plezier en kunde in het schrijven van offerteteksten.

Cursusdata 1e bijeenkomst

  • Donderdag 23 februari 2017  – 09.00 tot 17.00 uur

N.B. De bijbehorende 2e bijeenkomst wordt in onderling overleg gepland.

Locatie
CINFIELD, De Pionier, Grebbeberglaan 15 te Utrecht

Voor wie

  • Iedereen die offerteteksten of onderdelen van offertes schrijft
  • Bidmanagers die hun vaardigheden willen aanscherpen
  • Accountmanagers die nieuwe business willen aanboren

Unieke opzet – gun jezelf een concurrentievoordeel door overtuigend schrijven
De cursus is uniek vanwege zijn opzet. De wet wordt praktisch vertaald vanuit commercieel perspectief door een redactie specialist en een commercieel specialist. Tevens uniek doordat wij kleine groepen hanteren, waardoor de interactie hoog is en eigen casuïstiek ingebracht kan worden.

Marcel Otto
Marcel is een bedreven schrijver en eindredacteur en eigenaar van Letterproof. Hij vertaalt complexe verhalen naar duidelijke en aantrekkelijke teksten voor een divers publiek. Daarbij levert hij organisaties symbiose van inhoud, doel en stijl. Bovendien heeft hij een scherp oog voor het effect van de formulering van een boodschap. Zijn kritische en analytische blik ontwikkelde hij in de journalistiek. Hiermee gaat hij verder dan stijl alleen en zorgt hij ook voor een inhoudelijk coherente tekst. Voor CINFIELD voert hij als specialist de redactie over tenderstukken en commerciële kopij. Daarnaast ontwikkelt hij vanuit zijn expertise cursussen en schrijft hij publicaties over het vakgebied.

Rick Uringa
Rick is een praktisch gericht strategisch commercieel adviseur met ruime ervaring in bidmanagement en business development. Met CINFIELD richt hij zich op het creëren van vakvolwassenheid van de discipline bidmanagement. De vertaalslag van je commerciële strategie naar de doelstellingen van de aanbestedende dienst of tenderende organisatie goed op papier krijgen levert een belangrijke bijdrage aan je win-kans.

INSCHRIJVEN

Training Doelgericht Schrijven of meld je door een e-mail te sturen naar info@cinfield.nl (o.v.v. Aanmelding Training Doelgericht Schrijven). Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep.

Investering

De investering voor deze cursus bedraagt € 850,- (excl. BTW, inclusief lunch en versnaperingen).

Tags: , , , ,